Đối với những ai làm trong lĩnh vực tài chính – kế toán thì khấu hao là khái niệm rất quen thuộc và thường xuyên sử dụng. Trong kinh doanh, để có thể quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là quản lý các thiết bị, tài sản thì bạn cần phải nắm rõ bản chất của khái niệm khấu hao tài sản.

Khấu hao là gì

Định nghĩa về khấu hao

Khấu hao là sự định giá, phân bổ một cách hệ thống các giá trị của tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng có sự hao mòn tài sản. Việc tính toán sự khấu hao này được sử dụng để tính vào chi phí của việc sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản đó.

Sau một thời gian sử dụng, các loại tài sản cố định sẽ luôn có sự giảm dần về giá trị do bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng hoặc do sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật. Những tài sản cố định thường được tính khấu hao đó là văn phòng, nội thất, máy móc… (tài sản cố định hữu hình) hay bằng sáng chế… (tài sản cố định vô hình).

Ý nghĩa của khấu hao?

Việc tính toán khấu hao là vô cùng quan trọng. Khi tính khấu hao nghĩa là tính toán, phân bổ giá trị của tài sản cố định vào trong chi phí kinh doanh và hình thành nên quỹ khấu hao để dùng cho việc tái tạo lại tài sản cố định của doanh nghiệp. Không chỉ có ý nghĩa lớn trong góc độ quản lý doanh nghiệp mà khấu hao còn có ý nghĩa lớn đối với ngành tài chính.

Về góc độ kinh tế: Bất cứ tài sản cố định nào cũng bị khấu hao. Sẽ không thể xác định được mức độ khấu hao tài sản trong vòng đời hữu dụng của tài sản cố định. Đồng thời trên số sách kế toán cũng không thực hiện được việc ghi chép hay phản ánh giá trị của tài sản cố định. Do đó, có sự khó khăn trong việc quản lý, theo dõi tài sản cố định hay khó khăn trong việc định giá chính xác giá trị tài sản khi muốn thay đổi, bán tài sản cố định đó. Do đó, thông qua hình thức tính toán, trích khấu hao của tài sản sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được giá trị thực của tài sản cố định. Khoản chi phí khấu hao chính là một phần trong chi phí kinh doanh nên việc tính toán khấu hao giúp cho doanh nghiệp xác định được tính hao mòn của tài sản, từ đó có kế hoạch chính xác và chủ động trong việc thay đổi hoặc làm mới tài sản.

Về góc độ tài chính: Nó chính là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định bị hao mòn. Do đó, khoản tiền khấu hao là yếu tố nằm trong chi phí sản xuất kinh doanh. Trong giá thành của một sản phẩm trên thị trường luôn bao gồm cả giá trị khấu hao tài sản. Tính toán được khấu hao sẽ giúp cho doanh nghiệp tập trung vốn từ quỹ khấu hao phục vụ cho mục đích đổi mới tài sản.

Tìm hiểu về khấu hao

Khoảng thời gian khấu hao là gì?

Liên quan đến thuật ngữ khấu hao là khoảng thời gian khấu hao. Nó chỉ thời gian trong quá trình tài sản được sử dụng. Trong thời gian này, các tài sản sẽ bị hao mòn, giảm dần giá trị.

Cách xác định thời gian khấu hao

Tài sản cố định hữu hình:

– Nếu là tài sản mua mới thì cách xác định thời gian khấu hao dựa vào quy định tại Phục lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014.TT-BTC.

– Nếu là tài sản mua cũ đã qua sử dụng thì:

Thời gian trích khấu hao = (giá trị hợp lý tài sản/giá bán của tài sản mua mới cùng loại) x thời gian trích khấu hao của tài sản mới cùng loại được xác định theo Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 45).

Tài sản cố định vô hình:

– Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao tài sản nhưng tối đa không quá thời gian 20 năm.

– Với tài sản cố định vô hình là giá trị quyền sử dụng đất thuê hay quyền sử dụng đất có thời hạn thì thời gian trích khấu hao chính là thời gian mà doanh nghiệp sử dụng đất đó.

– Với tài sản cố định vô hình là quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả… thì thời gian trích khấu hao là thời gian bảo hộ ghi trên văn bằng bảo hộ.

Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm khấu hao và cách tính khoảng thời gian khấu hao.

Topics #khấu hao #tài chính